PROGRAM KE STAŽENÍ      

 

Vážení a milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

     rád bych Vás jménem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a organizačního výboru pozval na další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 10. – 15. září 2023 v resortu Devět Skal na Vysočině.

    Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím. Letošní ročník se bude držet tradičního schématu s programem, který zahrnuje krátké kurzy, odborné přednášky, plakátová sdělení i volné středeční odpoledne pro relaxaci a poznávání okolí. V letošním roce si připomínáme 100 let od narození Vladimíra Hanuše, jednoho ze zakladatelů české a československé hmotnostní spektrometrie. Předání Ceny Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie bude proto předcházet vzpomínková přednáška na tohoto mimořádného člověka a vědce. V programu Školy nebude chybět sekce „Mládí vpřed!“ věnovaná prezentacím mladých výzkumníků. V neděli a pondělí proběhnou krátké kurzy zaměřené na interpretaci spekter EI, základy ICP-MS, základy proteomiky, řešení problémů v LC-MS, vyhodnocování dat v proteomice a hmotnostní spektrometrii bioléčiv. Hlavní odborný program bude věnován aktuálním tématům z oblasti hmotnostní spektrometrie malých molekul i biomakromolekul. Probíraná budou i méně tradiční témata jako je například urychlovačová hmotnostní spektrometrie a datování vzorků. Detaily programu konference budou zveřejněny později, již nyní se však můžete těšit na úvodní přednášku prof. Achille Cappiella z univerzity v Urbinu, který se dlouhodobě věnuje vývoji LC-MS. Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

   Těšíme se na viděnou v OREA resortu Devět Skal na Vysočině!

   Za organizátory    

                                                                                                                                                                                doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                      

Hlavní partneři

                                                    
   

 

Partneři

                                                      

                                                  

 

Mediální partneři