REGISTRACE BYLA UZAVŘENA

 

 

Poplatek do 30. června 2023

Poplatek od 1. července 2023

 

Členové SSJMM, SSS, studenti

5 800,- Kč vč. DPH

7 000,- Kč vč. DPH

Ostatní účastníci

7 000,- Kč vč. DPH

8 500,- Kč vč. DPH

Senior*

2 900,- Kč vč. DPH

2 900,- Kč vč. DPH

Doprovázející osoba 2 700,- Kč vč. DPH 2 700,- Kč vč. DPH

   SSJMM - členové Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, SSS - členové Slovenské spektroskopické spoločnosti

Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, večerní společenský program, středeční sportovně-poznávací program, DPH. Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

Registrační poplatek doprovázející osoby zahrnuje: večerní společenský program, středeční sportovně-poznávací program, DPH. Registrační poplatek doprovázející osoby nezahrnuje účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, ubytování a obědy.

* Na snížené vložné pro seniory mají nárok účastníci, kteří jsou ve starobním důchodu.

Platby ze zahraničí: účastnický poplatek bude účtován včetně bankovních poplatků.

 

Storno poplatky

Zrušení účasti do 31.7.2023  je bez storno poplatku. Po 31.7.2023 účtujeme storno poplatek 50 %, po 28.8. 2023 storno poplatek 100 %. Vyslání náhradníka je bez poplatku (nutno nahlásit jméno náhradníka). Podmínky storno poplatků platí pro registrační poplatek, ubytování i obědy. Storno podmínky se týkají registrace na Školu MS i registrace na krátké kurzy.

 

VOLITELNÉ KURZY

Kurzy jsou nabízeny pouze účastníkům Školy MS a nelze se na ně přihlásit odděleně, bez další účasti na Škole MS.

 

 

Poplatek do 30. června 2023 Poplatek od 1. července 2023

Kurz A - členové SSJMM, SSS, studenti

 1 660,- Kč vč. DPH 

 1 810,- Kč vč. DPH

Kurzy  B, C, D -  členové SSJMM, studenti

 1 030,- Kč vč. DPH   1 180,- Kč vč. DPH 

Kurz E, F - členové SSJMM, SSS, studenti

    715,- Kč vč. DPH

    865,- Kč vč. DPH

Kurz A - ostatní účastníci

1 810,- Kč vč. DPH

 2 060,- Kč vč. DPH

Kurzy  B, C, D -  ostatní účastníci

1 180,- Kč vč. DPH  1 430,- Kč vč. DPH

Kurz E, F - ostatní účastníci

    865,- Kč vč. DPH

 1 115,- Kč vč. DPH

Registrační poplatek zahrnuje: účast na kurzu, tištěné materiály, občerstvení o přestávkách, DPH.

Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                      

Hlavní partneři

                                                    
   

 

Partneři

                                                      

                                                  

 

Mediální partneři