Organizační výbor

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., ÚOCHB AV ČR, Praha

Mgr. Martin Hubálek, Ph.D., ÚOCHB AV ČR, Praha

RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D., ÚOCHB AV ČR, Praha

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.,  Ústav chemie PřF MU, Brno

 

Vědecký výbor

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU, Brno

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., ÚOCHB AV ČR, Praha

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie FChT UPCE, Pardubice

prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK, Hradec Králové

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

 

Dotazy k registraci

e-mail: spmirka@centrum.cz , tel.: + 420 549 496 454

 

Dotazy k fakturaci

Tomáš Vašina

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Brno

           Kamenice 753/5, 625 00 Brno

           email pro zasílání objednávek: immss@spektroskopie.cz

           tel.: + 420 549 491 436

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                      

Hlavní partneři

                                                    
   

 

Partneři

                                                      

                                                  

 

Mediální partneři