I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky, a to v délce 12 min. (+ 3 min. diskuse). Postery bude možné vyvěsit po zahájení Školy v pondělí odpoledne a budou vystaveny po celou dobu akce. Jejich prezentaci bude věnován vyhrazený čas v programu a podmínkou k jejich přijetí je využití hmostnostní spektrometrie.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Výherce "Ceny za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed" získává hrazenou účast a možnost přednášet na 25. Škole hmotnostní spektrometrie v roce 2024, jeden výherce "Ceny za nejlepší plakátové sdělení" s nejlépe hodnoceným posterem získává hrazený registrační poplatek na příští Školu hmotnostní spektrometrie v roce 2024. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

 

Abstrakty přednášek v sekci Mládí vpřed a plakátových sdělení

 

Prezentace plakátového sdělení

Pokud máte zájem prezentovat plakátové sdělení na 24. Škole hmotnostní spektrometrie, je nutné splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu hmotnostní spektrometrie.

2. Přihlásit prezentaci plakátového sdělení v registračním formuláři.

3. Zaslat abstrakt plakátového sdělení v českém/slovenském nebo anglickém jazyce formou online formuláře nejpozději do pondělí 19. června 2023.

Pozor! Počet plakátových sdělení je omezen počtem 40 a nemůže být z technických důvodů navýšen. Po dosažení plné kapacity nebudeme další plakátová sdělení přijímat.

Plakátovací tabule jsou určeny pro postery velikosti A0 na výšku, uchycení pomocí špendlíků.

 

Prezentace přednášky v sekci "Mládí vpřed"

V případě zájmu o přednášku musíte splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu hmotnostní spektrometrie.

2. Být Ph.D. student nebo postdoktorand max. 8 let od obhajoby Ph.D. (nezapočítají se roky péče o dítě).

3. Přihlásit přednášku v sekci Mládí vpřed v registračním formuláři.

4. Poslat abstrakt a životopis formou online formuláře do pondělí 19. června 2023.

Vybraní prezentující budou kontaktováni nejpozději 10. července 2023. Mladí vědci, vybraní do sekce Mládí vpřed, již nemohou mít prezentaci plakátového sdělení. Mladí vědci, kteří nebudou vybráni do přednáškové sekce, dostanou možnost prezentovat své výsledky formou plakátové sdělení.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                      

Hlavní partneři

                                                    
   

 

Partneři

                                                      

                                                  

 

Mediální partneři